Zorgvuldigheid 

 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Dit betekent dat deelnemers altijd en zonder opgaaf van reden met het onderzoek mogen stoppen. Met de gegevens die verzameld worden in het onderzoek zal bovendien zorgvuldig worden omgegaan zodat de anonimiteit van deelnemers wordt gewaarborgd.