Voor ouders

Op deze website vindt u meer informatie over de leerkrachttraining die wij hebben onwikkeld voor de omgang met druk en/of ongeconcentreerd gedrag in de klas. Moeite met concentreren komt veel voor bij kinderen en de meeste kinderen hebben hier geen last van. Sommige kinderen lopen echter tegen dingen aan, waarbij u kunt denken aan: minder acceptatie door klasgenoten, minder goede band met de leerkracht en meer moeite met hun schoolwerk. Om druk gedrag en aandachtsproblemen vroegtijdig aan te kunnen pakken in de klas, is het belangrijk om te weten welke technieken de leerkracht het beste toe kan passen. Wanneer er goede technieken beschikbaar zijn om druk en ongeconcentreerd gedrag aan te pakken, kan dit bijdragen aan een verbetering in het contact met de leerkracht en klasgenoten en verbetering in schoolprestaties.

Om leerkrachten handvatten te bieden voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas, hebben wij een kortdurende training, een stoomcursus, ontwikkeld. In deze training leert de leerkracht technieken om uw kind te helpen om beter te kunnen functioneren in de klas. Daarna gaat de leerkracht de technieken vier weken toepassen in de klas. Deze periode is gekoppeld aan een voor- en nameting zodat we nauwlettend in de gaten kunnen houden wat het effect is van de technieken op het gedrag van uw kind.

 

Misschien heeft de leerkracht van uw kind deze website aan  u doorgegeven omdat hij of zij graag de training wilt volgen en uw kind wilt helpen. Onder het kopje 'downloads' vindt u een uitgebreide informatiebrief voor ouders. Hier kunt u meer lezen over wat het onderzoek vraagt van uw kind en van u. Ook kunt u hier de toestemmingsverklaring tekenen waarmee u toestemming geeft dat uw kind meedoet aan het onderzoek. Onder het kopje 'toestemmingsverklaring' kunt u ook online uw toestemming geven.

 

Misschien bent u zelf op de website terecht gekomen en denkt u dat uw kind er baat bij zal hebben als zijn of haar leerkracht de training volgt. Op deze website staat er meer informatie voor de leerkracht van uw kind over wat de training en het onderzoek precies inhouden. Onder het kopje 'downloads' is er ook een informatiebrief voor leerkrachten beschikbaar. Onder het kopje 'aanmelden' kan de leerkracht zich aanmelden voor de training en het onderzoek.