Het Leerkracht & Druk Gedrag-project is gericht op leerkrachten die graag handvatten willen voor het omgaan met kinderen met ADHD en/of druk gedrag. Het gaat daarbij om kinderen uit groep 3 t/m 8 in het regulier basisonderwijs met lichte tot milde ADHD of opvallend druk gedrag. Deelname aan het onderzoek is niet mogelijk als kinderen in de afgelopen maand een behandeling hebben gekregen voor ADHD of gedragsproblemen (bijvoorbeeld medicatie). Een leerkracht kan meerdere kinderen (die voldoen aan de criteria) tegelijk begeleiden. In geval van duopartners is het van belang dat beide leerkrachten aan het project willen meedoen. Er kunnen meerdere klassen van één school meedoen.