Achtergrond

In de afgelopen jaren zijn er verschillende methodes voor leerkrachten ontwikkeld om kinderen met ADHD en/of druk gedrag in de klas te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is Druk in de Klas, een methode ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam (www.drukindeklas.nl). Net als andere leerkrachtmethodes bestaat Druk in de Klas uit meerdere strategieën: een leerkracht kan bijvoorbeeld het werk van een kind helpen structureren of het kind een complimentje geven als het werk af is.

 

Hoewel de werkzaamheid van Druk in de Klas en andere leerkrachtmethodes inmiddels is aangetoond, zijn twee belangrijke vragen nog onbeantwoord: (1) Welke afzonderlijke strategieën dragen bij aan de werkzaamheid van de methoden? (2) Welke eigenschappen van kinderen of leerkrachten hebben invloed op de werkzaamheid van de afzonderlijke strategieën? Het doel van het Leerkracht & Druk Gedrag-project is om antwoorden te vinden op deze vragen. Met deze antwoorden kunnen leerkrachten effectievere zorg bieden aan kinderen met ADHD en/of druk gedrag en kunnen we de bestaande methodes verbeteren.